สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบบูรณาการการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบบูรณาการการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน

การเติบโตอย่างมากของยานพาหนะไฟฟ้าได้นำไปสู่การเพิ่มเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟ

สถานีชาร์จเก็บพลังงานโซลาร์เซลล์ (PV-ES CS) รวมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (PV) ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (bess) และสถานีชาร์จเข้าด้วยกัน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการชาร์จที่มีแนวโน้มมากที่สุด PV-ES CS มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความสะดวกสบายในการชาร์จ EV ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษ

ag-elec.jpg

ในประเทศจีนกับวุฒิภาวะของอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์การเพิ่มอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน "การจัดเก็บแสงและการชาร์จ" สถานีไฟฟ้าแบบบูรณาการยังลงจอดได้อย่างราบรื่น ปัจจุบันบริษัทในประเทศหลายแห่งกำลังส่งเสริมการก่อสร้างสถานีชาร์จแบบรวม "การจัดเก็บแสงและการชาร์จไฟ" อย่างแข็งขัน เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับองค์กรหลายแห่งในการสร้าง 'ที่เก็บแสงและการชาร์จไฟ' สถานีชาร์จแบบบูรณาการเพื่อสร้างสถานที่ชาร์จพลังงานสูงในสถานที่สาธารณะทางสังคม, เพื่อแก้ปัญหาจุดปวดของโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จพลังงานยานพาหนะใหม่และเพื่อให้ตรงกับทรัพยากรที่มีการสั่นสะเทือนของ scarcity

ค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จระบบไมโครกริดจะค่อยๆลดลง โหมด "การจัดเก็บแสงและการชาร์จ" มีความยืดหยุ่นและเป็นมิตรและมีแนวโน้มการใช้งานที่กว้างในระยะยาว

ดังนั้นแม้จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของโครงการจำนวน "การจัดเก็บแสงและการชาร์จ" สถานีชาร์จแบบบูรณาการยังคงมีขนาดเล็ก จำนวนกองชาร์จในสถานีชาร์จแบบบูรณาการ "Light Storage and CHARGING" คิดเป็นสัดส่วนที่เล็กมากของจำนวนกองชาร์จทั้งหมดในประเทศ ปัจจุบันมีสถานีประยุกต์ใช้สาธิตมากมายและยังไม่มีการดำเนินการโปรโมชั่นขนาดใหญ่

ในเวลาเดียวกันบริการจัดเก็บพลังงานในการชาร์จไฟปัญหาด้านความปลอดภัยไม่สามารถละเลยได้เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนไฟฟ้าลัดวงจรและปรากฏการณ์อื่นๆในกระบวนการชาร์จและการคายประจุ

ความนิยมของยานพาหนะพลังงานใหม่ความต้องการของผู้ใช้ในการชาร์จไฟอย่างรวดเร็วโหลดไฟฟ้าของเมืองจะเกินความสามารถในการจ่ายไฟที่มีอยู่และการขยายตัวของเมืองได้กลายเป็นความเป็นจริง ในอนาคตการชาร์จแบบรวมศูนย์ของยานพาหนะไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การขาดแคลนพลังงานในเมือง การจัดเก็บพลังงานแบบกระจายไม่เพียงแต่สามารถแก้ปัญหาการขยายตัวของเมืองเท่านั้นแต่ยังให้พลังงานสำรองสำหรับคอมเพล็กซ์เชิงพาณิชย์และอาคารอัจฉริยะเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดับชั่วคราวในช่วงเวลาสูงสุด

energy_storage.jpg

การจัดเก็บแสงและสถานีพลังงานทดแทนมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนายานพาหนะพลังงานใหม่ มีความสำคัญอย่างยิ่ง การใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ด้วยตนเองเศรษฐกิจสีเขียวการจัดเก็บพลังงานสามารถบรรเทาการขยายตัวของการลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าและสถานีชาร์จแสงจะกลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จสนับสนุนการสนับสนุน โซลูชันการชาร์จ EV
ข่าวข่าวข่าว
การสอบถามสินค้า
Request A Quote Today